Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hva gjør jeg hvis den ansatte ikke får lønn en måned?

Du må rapportere arbeidsforholdet hver måned til og med den måneden den ansatte slutter. Dette må du gjøre også i måneder den ansatte ikke har fått utbetalt lønn.