Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

En ansatt har flere arbeidforhold, hvordan registreres det?

Om en ansatt har to arbeidsforhold på samme arbeidssted må de skilles ad med arbeidsforholdsid.
Regner med at det første arbeidsforholdet er avsluttet, det vil si sluttdato er meldt inn. Men det må allikevel legges på en Arbeidsforholdsid på det og så en annen arbeidsforholdsid på Arbeidsforhold 2.
For eksempel ID01 og ID02. Dette for å skille to arbeidsforhold på samme arbeidssted fra hverandre.

Om arbeidsforholdene er på to ulike arbeidssteder skal det ikke være arbeidsforholdsid på Arbeidsforhold 1 eller Arbeidsforhold 2.