Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Det anbefales at ansatte som slutter har hake på Aktiv og på Aktivt arbeidsforhold helt til alt er utbetalt, også alle feriepenger.

Husk å legge inn sluttet dato så snart det er avtalt.

Den ansatte er

Ansatt som skal være med på A-meldingen må ha hake på Aktiv. Er det ikke hake på Aktiv, blir det ikke sendt inn A-melding på den ansatte.

Tips når ansatt slutter:
Legg inn sluttdato når det er avtalt. Ikke ta vekk haken på Aktiv før A-melding for den måneden er sendt inn. Og du i tillegg har hentet Tilbakemeldingen, og den IKKE inneholder meldinger på saker som må korrigeres. Samt at du vet 100% sikkert at det ikke skal sendes inn flere A-meldinger for perioden.

Skillekortet Arbeidsforhold 1
Er det hake på Aktiv, må det være hake på Aktivt arbeidsforhold. Det er dette som er det mest vanlige.

Ingen rapportering av arbeidsforhold
Den ansatte skal være med på A-meldingen, men kun med opplysninger om selve inntekten. Følgende gjelder:

Ansatte som har inntekt under grenser for oppgaveplikt (kr. 1 000/kr. 8 000 i 2017) , og enten det er eller ikke er trukket forskuddstrekk. Arbeidsforhold skal ikke innrapporteres.

Det må være hake på Aktivt arbeidsforhold for at det skal bli beregnet arbeidsgiveravgift etter arbeidsstedet.

Se egen veiviser, Under grense oppgaveplikt.

Skillearket Arbeidsforhold 2
Se veiviser Flere arbeidsforhold i Matrix Lønn om det er aktuelt å registrere på skillekortet Arbeidsforhold 2. Forutsetter bland annet 2 ansettelseskontrakter og forskjellige yrkeskoder.