Her er du:
Tilbake

Hvordan er reglene for arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomhet?

Dersom arbeidstaker utfører hoveddelen (mer enn 50%) av sitt arbeid i en annen sone enn der virksomheten er registrert, og registreringsreglene ikke påbyr registrering i den sone der arbeidet utføres, vil det foreligge ambulerende virksomhet. Det skal da beregnes avgift på grunnlag av satsen som gjelder i arbeidssonen dersom denne satsen er høyere enn i registreringssonen. Med ambulerende virksomhet mener man for eksempel følgende virksomhetstyper:

 • Bygge- og anleggsvirksomhet
  Det ligger i virksomhetens karakter at den foregår på ulike adresser. Det skal ikke registreres egen bedrift for hvert sted et bygge- og anleggsforetak har oppdrag. Det skal imidlertid registreres bedrift for hvert sted det er opprettet fast bemannede avdelingskontorer eller lignende.
 • Transportvirksomhet, skogdrift og annen virksomhet av ambulerende karakter. Her gjelder det samme som for bygge- og anleggsvirksomhet.
 • Filialer/servicekontor
  For eksempel forsikringsselskaper, som kun har åpent 1- 2 dager per uke.
 • Hjemmekontor
 • Selgere
  Med bosted på annen adresse enn hovedkontoret, og som ikke har fast kontor.
 • Utleie av eiendom med ambulerende ansatte
  Hvis det er fast ansatte på hver eiendom/bygg, registreres en bedrift for hver eiendom/bygg.
 • Oppdrettsanlegg med ambulerende ansatte/ambulerende oppdrettsanlegg
  Det registreres en bedrift for hver kommune hvor foretaket har oppdrettsanlegg.
 • Utleie av arbeidskraft