Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hvordan delegere roller og rettigheter i Altinn?

Daglig leder eller annen person med slike rettigheter må logge seg på Altinn, og inn på det aktuelle organisasjonsnummeret.

Så gå inn på Tilgangsstyring, velge den ansatte det skal gis rettigheter til.
Og der gi de nødvendige rettigheter.

Daglig leder må gi lønningsansvarlig følgende roller:
Utfyller/Innsender eller Begrenset signeringsrettighet
Dette gjøres under «Tilgangsstyring«, «Deleger roller og rettigheter».

Lønningsansvarlig må også ha rettigheten Systemadministrasjon for å kunne opprette datasystemID.
Dette gjøres under Deleger roller og rettigheterDeleger enkeltrettigheter. Klikk på lenken Systemressurs og hak av Les og Skriv på rettigheten Systemadministrasjon.