Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hvordan innrapportere en nyansatt til Altinn?

Registrer den ansatte i HogiaLønn selv om de ikke får lønn før måneden etterpå. Den nyansatte blir med på a-melding. Her er lønn 0,- men den ansatte vil bli registrert i Altinn.