Her er du:
Tilbake

Du kan bruke Altinn.no for å sende inn og hente ut både A-melding og skattekort for dine virksomheter. Dette er kjekt å ha som et alternativ om nødvendig.

Altinn-komponenten i Matrix Lønn er blitt bygget om, både som følge av nye tekniske endringer hos Altinn, men også som en naturlig følge av overflytting fra Hogia til Matrix, og et generelt ønske om fornying. Vi skulle gjerne sett at denne endringen hadde skjedd utenfor årets travleste periode, men dessverre var det uunngåelig. Vi har levert ut mange versjoner nå i januar og februar 2020, og de blir bedre og bedre.

Noen brukere og klienter opplever fortsatt feil med innsending og henting av tilbakemelding for A-meldinger og skattekort. Vi forsøker å hjelpe alle, men vi har nå også utarbeidet noen veiledninger som «hjelp til selvhjelp». Nedenfor finner du de veiledningene som setter deg i stand til å kunne sende inn alle a-meldinger, hente tilbakemeldinger på disse, sende bestilling av skattekort og deretter hente skattekortene inn i ditt Matrix Lønn.

Viktig:
Vi har gjennom 2020 gitt ut mange programversjoner. Før du går videre her, sjekk at du har nyeste versjon ved å sammenligne din programversjon under Hjelp | Om Matrix Lønn med versjonsnummeret du finner på nedlastingssiden. Feil rettes fortløpende.

Send og hent A-meldinger direkte på Altinn-portalen

Her er veiledning hvordan du kan sende A-meldingene ved å være logget inn på Altinn.no:

Slik kan du lese tilbakemeldingene på A-meldingene direkte på Altinn.no:

Send inn og deretter oppdater Matrix Lønn med nye skattekort