Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hvordan sende inn A-meldingen?

A-meldingen sender informasjon til NAV, SSB og Skatteetaten.
Den må derfor også sendes inn om nye personer blir ansatt. Når det gjelder innmelding til AA-register gjelder samme regler som tidligere, det vil si innmelding gjøres senest fredag i neste uke etter at nyansatt har startdato. Men i hovedsak skal innsending gjøres når lønnen for en periode er ferdigkjørt. Innberetning går på utbetalingsdato, det vil si kontantprinsippet.