Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hvordan kontrollere A-melding mot lønnskjøringer?

Start med å se om det er flere utbetalingsdatoer i måneden det gjelder. Det ser du under Rapporter, skillekort Lønnskjøring. Kontroller datoer under feltet Velg utbetalingsdato. Er det en eller flere datoer i måneden?

Velg månedens utbetalingsdato og rapporten Lønnsartsfordeling. Den viser sum per lønnsart. Kontroller for eksempel sum på lønnsarter for forskuddstrekk på rapporten Lønnsartsfordeling, mot Totalt forskuddstrekk på A-meldingen. Stemmer det, stemmer som regel resten også. Men ta gjerne en kikk på sum for OTP (Obligatorisk tjenestepensjon) og Refusjon sykepenger.