Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Jeg får meldingen «kidnummer som finnes lagret er ikke for valgte periode». Hva gjør jeg?

Gå ut av Rapportmenyen. Velg Arbeide med – A-melding tilbakemelding – Hent tilbakemeldingen. Klikk Lukk og avbryt når tilbakemelding vises på skjermen.

Gå inn på Rapporter, skillekortet To-måneder og bestill rapporten.
Betalingsopplysninger inkludert kid- og kontonummer skrives ut. Tilbakemeldinger på A-meldingen må ikke arkiveres før betalingsopplysninger for terminen er skrevet ut.