Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Hva gjelder for innsendelse av a-melding?

Rapportering/ innsendelse av A-melding går på utbetalingsdato, det vil si kontantprinsippet.

Det  hentes tilbakemelding for hver innsendte A-melding. Rapporteringsjobben er ikke ferdig før du har kontrollert tilbakemeldingen og rettet eventuelt feil. OBS! Om du får Øyeblikkelig i feltet Alvorlighetsgrad  du gjøre noe.

Sender du inn en ny melding på samme måned er det viktig at du sender inn Erstatningsmelding. Om du haker av på Kun arbeidsforhold rapporteres, blir det ingen beløp på A-meldingen.
Skriv ut innsendt A-melding og Tilbakemelding (Kvittering A-melding). Arkiver dem som papir eller elektronisk.