Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

På A-meldingen for periode 8 står det *** ved avgiftsgrunnlaget på en ansatt. Hvorfor?

Det innebærer at avgiftsgrunnlaget for denne ansatte også inneholder avgiftsgrunnlag som tidligere ikke har vært innrapportert på arbeidsforholdet fordi den ansatte har hatt hake på Ingen rapportering av arbeidsforhold.