Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Dersom en ansatt har flere arbeidsforhold, må arbeidsforholdene registreres hver for seg i ansattregisteret. Om det andre arbeidsforholdet er på et annet arbeidssted/i en annen virksomhet, må arbeidsstedet/ virksomheten opprettes i arbeidsstedsregisteret med tilhørende virksomhetsid. Dersom flere arbeidsforhold er tilknyttet samme arbeidssted/virksomhet, måarbeidsforholdsid benyttes for å identifisere arbeidsforholdene.

Flere arbeidsforhold ved ulike arbeidssteder/virksomheter.

Register – Ansatte

Det er et skillekort per arbeidsforhold:

Dersom arbeidsforholdet er aktivt, hukes det av for dette.

Du har også mulighet for å angi en spesiell regel for arbeidsgiveravgift for dette arbeidsforholdet. Angis kun om regelen avviker fra firmaets regel for arbeidsgiveravgift.

Arbeidsforhold 2 opprettes på skillekortet Arbeidsforhold 2.

Dersom arbeidsforholdet er aktivt, hukes det av for dette.

Du har også mulighet for å angi en spesiell regel for arbeidsgiveravgift for dette arbeidsforholdet. Angis kun om regelen avviker fra firmaets regel for arbeidsgiveravgift.

Når du lagrer den ansatte får du følgende beskjed om summen av stillingsprosenten for arbeidsforholdene er større enn 100%:

Det er kun en advarsel.

Arkiv – Innstillinger

Under Arkiv – Innstillinger må det var haket av som følger:

Register – Lønnsarter

På lønnsartene må det hakes av på Registrere arbeidssted/arbeidsforhold på de lønnsartene som ikke automatisk skal føres på Arbeidsforhold 1.

Arbeide med – Lag lønn

Du får forslag på aktuelle arbeidsforhold for den ansatte. Det vil si de arbeidsforholdene som er aktive.

På de lønnsartene du har valgt at arbeidsforhold skal registreres. Du velger da hvilket.

Ved bruk av lønnsarter i Lag lønn som ikke har hake på Registrere arbeidssted/arbeidsforhold, blir de lagt på Arbeidsforhold 1 om det er aktivt, ellers blir de lagt på Arbeidsforhold 2.

I dette tilfellet blir lønnsart 530 lagt på Arbeidsforhold 1 som er Oslo.

Kontroll

Kontrollen blir da slik:

I dette tilfellet blir det ikke beregnet forskuddstrekk av timelønnen på arbeidsforholdet knyttet opp mot Bærum. Dette fordi trekkgrunnlaget går under tabellen. Ønskes forskuddstrekk på arbeidsforholdet på Bærum, må forskuddstrekket legges inn manuelt i Lag lønn. Det innebærer at lønnsarten for forskuddstrekk må ha hake på Registrere arbeidssted/arbeidsforhold i lønnsartsregisteret.

I Lag lønn blir det da slik:

Gir følgende kontroll:

Bekreftelsen blir slik:

A-meldingen

Flere arbeidsforhold ved samme arbeidssted/virksomhet

Register – Ansatte

Det er et skillekort per arbeidsforhold:

Arbeidsforhold 1 ved arbeidsstedet/virksomheten Oslo. Merk at Arbeidsforholdsid er angitt.

Arbeidsforhold 2 ved arbeidsstedet/virksomheten Oslo. Merk at en annen Arbeidsforholdsid er angitt. Det er meget viktig for å skille de to arbeidsforholdene fra hverandre.

Arbeide med – Lag lønn

Du får forslag på aktuelle arbeidsforhold for den ansatte. Det vil si de arbeidsforholdene som er aktive. Siden begge arbeidsforhold er på samme arbeidssted/virksomhet, skilles de ad via Arbeidsforholdsid som du velger:

På de lønnsartene du har valgt at arbeidsforhold skal registreres. Du velger da arbeidsforholdsid for lønnsarten.

Ved bruk av lønnsarter i Lag lønn som ikke har hake på Registrere arbeidssted/arbeidsforhold, blir de lagt på Arbeidsforhold 1 om det er aktivt, ellers blir de lagt på Arbeidsforhold 2.

I dette tilfellet blir lønnsart 530 lagt på Arbeidsforhold 1 som er Oslo med arbeidsforholdsid id01.

Kontroll

Kontrollen blir da slik:

I dette tilfellet blir det ikke beregnet forskuddstrekk av timelønnen på arbeidsforholdet knyttet opp mot Oslo, det vil si arbeidsdforholdsid id02. Dette fordi trekkgrunnlaget går under tabellen. Ønskes forskuddstrekk på arbeidsforholdet på arbeidsdforholdsid id02, må forskuddstrekket legges inn manuelt i Lag lønn. Det innebærer at lønnsarten for forskuddstrekk må ha hake på Registrere arbeidssted/arbeidsforhold i lønnsartsregisteret.

I Lag lønn blir det da slik:

Gir følgende kontroll:

Bekreftelsen blir slik:

A-meldingen