Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Om noe uforutsett skulle skje med datamaskinen, eller om du bytter maskin, trenger du sikkerhetskopi av dine data. Selve programmet Matrix Lønn trenger du ikke kopi av, det kan du alltid få tilgang til, for å installere på nytt. Men egne data som er lagt inn, må du ha kopier av. Denne veiviser sier hva som er nødvendig, og hvordan.

Sikkerhetskopi av firmaet

Sikkerhetskopiering gjøres per firma/klient. I denne sammenheng er det viktig å huske at i Matrix Lønn er det et firma/en klient per inntektsår. Det vil si selv om du kjører lønn for kun et firma, vil du ha like mange firmaer/klienter i firmalisten som år du har kjørt lønn for firmaet/klienten.

For å være sikker på at du har en sikkerhetskopi du kan legge tilbake om det skulle gå galt, så anbefaler vi at du har tre generasjoner. Det vil si du kopierer i trekant. Begynn med nummer 1, deretter nummer 2 og så nummer 3. Så begynner du på nummer 1 igjen.

Forslag på mappestruktur

Lag gjerne mapper for sikkerhetskopiering. Enten på minnepenn eller ekstern harddisk.

Forslag: En mappe ved navn Sikkerhetskopier Matrix Lønn. Under der en mappe pr år. Det vil si en for år XXXX, en for år XXX2 og så videre. Under hvert år, lag så en mappe for hver måned, samt en for fellesdata.

Minnepenn, usbnøkkel, annen harddisk

Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer til en minnepenn eller en annen harddisk. Sikkerhetskopiering til samme enhet som Matrix Lønn ligger på kan føre til at du ikke har noen sikkerhetskopi om Pc-en går i stykker.

Kopier ved årsskiftet

Ved årsskiftet bør du sikkerhetskopiere FØR du går over til nytt år og oppbevare kopien på et trygt sted. Den sikkerhetskopien bruker du IKKE på nytt, det vil si ikke la den være del av trekantkopieringen beskrevet ovenfor.

Sikkerhetskopiering av fellesdata

Fellesdata inneholder blant annet referansenummer til Altinn. Om du ikke kopierer det hver gang du gjør endringer i HogiaLønn, så gjør det i hvert fall en gang i måneden.

Problemer med å ta sikkerhetskopi

Se her for å løse eventuelle problemer med sikkerhetskopi/backup.