Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Nullmelding for å slette A-meldinger

Dersom du ved en feil har sendt inn to hoved-A-meldinger for samme måned, så legger Skatteetaten sammen de innsendte tallene. For å rydde opp i feilen, så må du sende det vi kaller en «nullmelding».

En nullmelding er en A-melding som erstatter en tidligere innsendt A-melding med ingenting.

Hvordan sende Nullmelding

Nullmelding sendes nesten på samme måte som en ordinær a-melding. Du må oppgi hvilken meldings-id du skal nulle ut, og så må du sette kryss i feltet «Nullmelding».

Tilbakemelding

Husk å hente tilbakemeldingen. Den bekreftet at nullmeldingen er mottatt og at det er ok. Tilbakemeldingen kan inneholde beskjeder som er viktige å lese, og som for eksempel betyr at du må sende inn på nytt.