Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Diett innlandsreiser

Hva lønnsarter bør jeg bruke for diett ved innlandsreise

Reise over 12 timer med overnattning på hotell?

Lønnsarter for diett innland

Trekkfri diett
Hvis en følger statens satser har de ansatte rett til kr 780,- i døgndiett når de reiser med overnatting.
Dietten må deles opp i en trekkfri og en trekkpliktig del.

Lønnsart 840 Diett m/ overn. Over 12 timer bruker du når du skal registrere den trekkfrie delen av dietten. Det trekkfrie beløpet kommer opp automatisk når du bruker lønnsarten i menyen Arbeide med – Lag lønn.

Skattepliktig diett
For å registrere den skattepliktige delen av dietten må enn bruke lønnsart 847 Trekkpliktig diett. Her må du selv regne ut differansen mellom totalbeløpet og den trekkfrie delen (statens sats kr 780- trekkfri sats kr 578 = 202). Summen legger du inn under sats i Lag lønn.

Arbeide med – Lag lønn


I eksemplet nedenfor ser du hvordan dette skal føres inn i Lag lønn. Under antall fyller du ut hvor mange dager/ måltider den ansatte har fått. Under sats står beløpet ifølge statens satser og inder beløp er totalsummen som den ansatte skal ha utbetalt /skylder.
I eksemplet har den ansatte fått diett over 12 timer med overnatting.

Slik henter du lønnsartene fra grunnregister
Gå inn på menyen Verktøy – RegistervedlikeholdHente. Klikk OK på Standard.
Marker lønnsarter som nedenfor og klikk Kopier.