Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Fagforeningskontingent

Dersom arbeidstaker skal trekkes for fagforeningskontingent, må du først opprette fagforeningen. Det gjør du under Register, Fagforeninger.

Denne artikkelen ble skrevet for mange år siden, og den er ikke oppdatert mot endringer gjort i Matrix Lønn siden artikkelen ble skrevet.

Identitet er kun en intern referanse i systemet.  Du må knytte den ansatte mot en fagforening.  Det finnes to måter å trekke fagforeningskontingent på.

  1. Du legger selv inn lønnsart i Lag lønn og passer på når grenser for skattefritak overskrides. Formel for utregning av beløp legges på lønnsarten. Ansattregisteret inneholder kun informasjon om hvilken(hvilke) fagforening(er) den ansatte er tilknyttet.
  2. Fagforeningskontingent som automatiske lønnsarter. Hvilken sats og/eller beløp som skal trekkes bestemmes i ansattregisteret i tillegg til hvilken(hvilke) fagforening(er) den ansatte er tilknyttet.

Nedenfor beskrives de to måtene hver for seg.

Fagforeningskontingent med lønnsart i Lag lønn

I ansattregisteret under skillekortet Forening velger du hvilken(hvilke) fagforening(er) den ansatte er tilknyttet.

Lønnsart

Lønnsart 620 Fagforeningskonting. 1.2% trekker 1.2% i fagforeningskontingent:

Legg merke til at det står hake på Trekk fagforening. Denne lønnsarten trekker kontingent til den foreningen som ligger som 1 i ansattregisteret.

På Beregningsmåte angis det at kontingenten skal være 1.2% av bruttolønn.

Formel

-(LART[001-399]+LART[760-771])*1.2/100

Den kan du kopiere herfra (markere og kopiere) og lime inn på feltet Sats på lønnsarten (lime inn).

Om du skal trekke noe annet enn 1.2% bytter du bare ut 1.2 i formelen med den satsen du skal trekke. Husk også da å endre navnet på lønnsarten (Fagforeningskonting. 1.2%)

Det er også mulig å legge inn en minimumsverdi på lønnsarten om trekket skal begrenses. For eksempel så skal det trekkes 1.2% av bruttolønn, men det skal aldri trekkes mer enn kr. 250. Da må du på Grenseverdi markere på sats og legge inn -250.

Du skal IKKE markere på Maksimumsverdi, for dette er et trekk og da vil det være en minimumsverdi. Det ser da slik ut på lønnsart 620:

Lag lønn

Du kan nå registrere fagforeningskontingenten på den ansatte i Lag lønn. Kontingenten regnes ut fra linjene over.

I dette tilfellet av kr. 23 000 som er bruttolønn. Fri telefon og elektronisk kommunikasjon regnes ikke med i grunnlaget for beregningen.

Du får også opp

Fordi vi satte minimumsverdi på lønnsarten. Svar Ja, så blir trekket endret til kr. -250.

Dersom lønnsarten for fagforeningskontingent ligger igjen mellom hver lønnskjøring og den ansatte har variabel lønn, bør du klikke på knappen Regne om FØR du klikker OK & neste. Dette for at fagforeningskontingenten skal regnes ut på nytt ut ifra ny bruttolønn etter dine endringer.

Du kan også hake av på Regne om automatisk under Arkiv, Innstillinger, skillekortet Lag lønn. Da vil Regne om knappen bli aktivert hver gang du endrer på en linje i Lag lønn.

Fagforeningskontingent med automatiske lønnsarter

Om du ønsker kan du få lagt inn fagforeningskontingent automatisk. Det krever at %-satsen som skal beregnes blir lagt  inn i ansattregisteret og at det fra Lønnsartsregistret lagres lønnsarter for Fagforening 1 og Fagforening 2 med og uten skatteberegning.

Ansattregister

Gå inn på skillekortet Forening og registrer %-sats og evt. tilleggsbeløp:

Hente lønnsarter fra grunnregister

Lønnsartene for automatisk fagforeningskontingent hetner du fra grunnregistret. Gå inn på Verktøy, Registervedlikehold, Hente. Marker Standard:

Marker lønnsartene 622 til og med 625 og klikk kopier.

Lønnsarter

Gå inn i lønnsartsregistret og ta fram den første av lønnsartene.

Når du skal benytte fagforeningskontingent som automatiske lønnsarter er det VIKTIG at det IKKE står hake på Gjentas neste periode. Det kan føre til at du får beregnet feil kontingent ved neste lønnskjøring. Det skal IKKE angis noe på formel. Grenseverdi taes ikke hensyn til på lønnsartene for automatisk fagforeningskontingent.

Klikk OK og du får følgende beskjed:

Gjør tilsvarende for lønnsart 623 Fagfor.kont. over grense. Du får

Gjør tilsvarende med lønnsart 624 og 625 som er likedan bortsett fra at de gjelder fagforening 2. Om du har brukt de aktuelle numrene til andre typer lønnsarter, så opprett tilsvarende lønnsarter på andre numre.

 I rapporten Firmaopplysninger kan det nå se slik:

Lag lønn

Fagforeningstrekk som reduserer trekkgrunnlaget

Vilde får fremdeles redusert trekkgrunnlag når fagforeningskontingenten trekkes.       

Fagforeningskontingenten er regnet ut som følger:

Bruttolønn kr. 31 838 * 1.2% + 100 = Kr. 482

Trekkgrunnlaget er redusert med kr. 482 til kr. 31 356

Fagforeningstrekk som IKKE reduserer trekkgrunnlaget

Harald får ikke lenger redusert trekkgrunnlag når fagforeningskontingenten trekkes. Dette fordi han allerede er trukket over grensen som for 2012 er på kr. 3 750

Fagforeningskontingenten er regnet ut som følger:

Bruttolønn kr. 27 593 * 1.2% + 100 + 27 593 * 1.4% + 150 = Kr. 967

Trekkgrunnlaget er ikke redusert siden Harald tidligere har overskredet grensen.

 

Fagforeningstrekk som delvis reduserer trekkgrunnlaget

Anna har hittil i år blitt trukket kr. 3 488 i fagforeningskontingent. 

Fagforeningskontingenten er regnet ut som følger:

Bruttolønn kr. 26 442  * 1.5% + 250 = Kr. 647

Hun får nå kun delvis redusert trekkgrunnlag fordi hun i denne lønnskjøringen overstiger grensen på kr. 3 750. Trekkgrunnlaget er redusert med kr. 262. Årsaken til det er:

Trukket fagforeningskontingent hittil i år kr. 3 488. Rest opp til kr. 3 750 = kr. 262

Kontroll


Rapporter

Du kan skrive ut en rapport over trukket fagforeningskontingent for en periode.

Under rapporter velger du skillekortet Trekk og haker av på fagforeningskontingent.

Gjør utvalg på fagforeninger og tidsrom. Du får en liste pr. fagforening over hva som er trukket og av hvilken ansatt.