Brukermeny

Du må kjenne til tolldeklarasjonsreglene

Tolldeklarasjonen fylles som regel ut av speditører. Men ansvaret for at utfyllingen av deklarasjonen ligger hos importøren. Det er derfor viktig at du som er importør setter deg godt inn i hvordan tolldeklarasjonene utarbeides, og hvordan man kommer frem til innførselsverdien. Vi anbefaler å lese mer på toll.no.

Tolldeklarasjonen vil fra 2017 ikke inneholde MVA-grunnlaget eller MVA-beløpet. Den nye tolldeklarasjonsoversikten (se bilde nedenfor) som blir å finne i Altinn, vil heller ikke inneholde dette. Men for de fleste vil statistisk verdi pluss eventuell avgift være lik MVA-grunnlaget. «Avgift» i høyre kolonne er eventuelle tollavgifter, som sukkeravgift, miljøavgifter og særavgifter. Dette er altså ikke det samme som MVA.

Det er importørs ansvar å sjekke at alle vareimporter i perioden er med på deklarasjonsoversikten. Hvis noe innførsel mangler, eller den omfatter innførsler som ikke gjelder din virksomhet, så kan det bety at innførselen er registrert på feil virksomhet. I så fall må din virksomhet søke Tollvesenet om transport av deklarasjonen til riktig virksomhet. Dette ansvaret hviler på importør, selv om man benytter en speditør til å utfylle deklarasjonene.

Disse reglene er det viktig at du som næringsdrivende setter deg godt inn i, hvis du har en del innførsel fra utlandet.

Deklarasjonsoversikten er nyttig for bokføringen av innførsels-MVA og eventuell fradragsføring av MVA. Deklarasjonsoversikten kan benyttes som bilag, men det må vedlegges alle tolldeklarasjoner og kopi av varekjøpsfakturaer som dokumenterer fradragsretten.

Vi i Matrix jobber hardt nå med å lage nye MVA-koder og opplegg rundt dette for tilpasning til nye MVA-regler fra 2017.

img_57ff3280b2a26